22.08 – 26.08. 2016  - TYDZIEŃ DZIELNEGO TYGRYSKA

 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ALLEGRO

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE, WARSZTATY, POGADANKI

Zbliża się rok szkolny. Warto pomyśleć o przygotowaniu swojego dziecka do nowych wyzwań jakie niesie ze sobą szkoła. Każdy rodzaj trudności, których doświadcza dziecko ma wpływ na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz efekty pracy. Kłopoty związane z mową, pisaniem, czytaniem, koncentracją uwagi, rozwojem ruchowym, nawiązywaniem relacji mogą stać się powodem niechęci dziecka do szkoły, wycofania, lęków.

„Dzielny Tygrysek” to program promocji zdrowego rozwoju dzieci. W ramach programu serdecznie zapraszamy rodziców na BEZPŁATNE KONSULTACJE, WARSZTATY, POGADANKI do naszej Poradni. Jest to okazja do tego, aby porozmawiać o trudnościach oraz określić plan skutecznego wsparcia dziecka i rodziny.

Konsultacje indywidualne oraz warsztaty i pogadanki prowadzą specjaliści związani z Poradnią Allegro:

- terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta metody NDT BOBATH

- neurologopeda, logopeda

- psycholog

- pedagog

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Poradni, ul. Cieszyńska 3A, lok. 301 lub pod nr telefonu 607 503 423. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

TYDZIEŃ DZIELNEGO TYGRYSKA 22.08 – 26.08.2016 - PROGRAM

22.08.2016

17.00

„Ocena poziomu umiejętności szkolnych” – pogadanka - rodzice dzieci od 5 do 10 r.ż. – prowadzi pedagog Marta Molenda

Zagadnienia: sposoby stymulowania i usprawniania rozwoju funkcji psychomotorycznych, dziecko z nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego,  lateralizacja (ocena dominacji stronnej, dziecko z nieustaloną dominacją, dziecko leworęczne).

18.00

 

„Co zrobić aby nasze dziecko chciało się uczyć?” – pogadanka - rodzice dzieci w wieku szkolnym – prowadzi psycholog i pedagog Justyna Wiktoruk

Zagadnienia: motywacja, prezentacja technik ułatwiających skuteczne przyswajanie wiedzy

23.08.2016

14.00

„Nagrody i kary - skuteczny system motywacyjny”  pogadanka - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym – prowadzi psycholog i pedagog Justyna Wiktoruk

Zagadnienia: prawidłowości rozwoju emocjonalnego dziecka, wzmacnianie zachowań pożądanych i wygaszanie niepożądanych

24.08.2016

15.00

„Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?”  - pogadanka - rodzice dzieci od 5 do 10 r.ż – prowadzi pedagog Marta Molenda

Zagadnienia: czym jest dysleksja rozwojowa? Formy pomocy dziecku z dysleksją

17.00

„Trudne zachowania dziecka - jak sobie z nimi radzić?” – pogadanka – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym – prowadzi psycholog i pedagog Justyna Wiktoruk

Zagadnienia: co to są zachowania trudne i jaką pełnią rolę,  sposoby redukowania zachowań niepożądanych, pozytywne nagradzanie i karanie

25.08.2016

15.00

„Rozwój mowy dziecka – kiedy warto przyjść do logopedy” – pogadanka – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – prowadzą logopedzi: Anna Szaciłowska i Karolina Grabowska

Zagadnienia: prawidłowości związane z rozwojem mowy dziecka i odstępstwa od normy, prezentacja prostych ćwiczeń logopedycznych w formie zabawy z dzieckiem.

26.08.2016

15.00

„Mamo, tato nudzi mi się! Jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem” – warsztat dla rodziców dzieci do 10 r.ż. – prowadzi psycholog Kinga Włodkowska.

Zagadnienia: rola zabawy w rozwoju dziecka, sprawdzenia różnych pomysłów na twórcze zabawy z dziećmi

17.00

Profilaktyka prawidłowego rozwoju dziecka - warsztat dla rodziców dzieci do 1 r.ż. oraz oczekujących dziecka – prowadzą neurologopeda Joanna Aleksiejczuk, terapeuta NDT-  Bobath, terpeuta SI i fizjoterapeuta Magdalena Dmitruk

Zagadnienia: kalendarz rozwoju psychoruchowego, poznawczego i mowy w pierwszym roku życia, sposoby karmienia a przyszła artykulacja, instruktaż  pielęgnacji dziecka

 

Konsultacje indywidualne z wybranym specjalistą od 22.08 do 26.08 w godzinach 10.00 – 17.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 607 503 423.

Czas trwania konsultacji  - do 40 min. (rodzic i dziecko). Czas trwania pogadanek ok 60 min.

Fundacja Polska Edukacja, która pełni honorowy patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku pozyskała środki pieniężne na zakup nowych instrumentów oraz systemu do rejestracji orkiestry. Sprzęt zostanie zakupiony w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury 2016”, w priorytecie „Infrastruktura kultury” na zadanie realizowane ze środków  pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zadanie: Zakup instrumentów i systemu rejestracji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej”. Wymagany wkład własny na zakup sprzętu zostanie wniesiony przez  Radę Rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

PIKNIK RODZINNY W DOWNARACH

 

W niedzielę 12.06 w naszej Szkole w Podstawowej w Downarach odbył się Pierwszy Piknik Rodzinny. Wydarzenie obfitowało w wiele atrakcji. Podczas imprezy podziwialiśmy uczniów prezentujących swoje umiejętności artystyczne na małej scenie. Było strzelanie z łuku, malowanie z harcerzami, wóz strażacki i "dmuchańce" do zjeżdżania i skakania, nie zabrakło też pysznego jedzenia, w tym domowego ciasta. W przygotowanie Pikniku zaangażowali się zarówno nauczyciele jak i rodzice oraz dzieci. Rodzinna atmosfera to już wizytówka SP w Downarach. Gratulujemy organizatorom i dziękujemy za wspólną zabawę!

 

Folder Fundacji Polska Edukacja - to czym się zajmujemy w pigułce!

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z folderem promującym działalność Fundacji.

Folder_KEN.pdf
Dokument PDF [2.9 MB]

Oferta szkoleń

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. Ciekawe tematy, profesjonalni trenerzy i możliwość negocjacji ceny! szczegóły w zakładce: SZKOLENIA

Rodzaje realizowanych zajęć.doc
Dokument Microsoft Word [35.5 KB]
REGULAMIN WYPOCZYNKU LETNIEGO .doc
Dokument Microsoft Word [33.5 KB]

Przedszkole bez czesnego!

 

Rodzice, których dzieci posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na autyzm, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, są zwolnieni z opłaty czesnego!

Przedszkole "Tęczowy Promyk" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Białystok, ul. Zachodnia 2G,

tel.793 303 940, e-mail: teczowypromyk@wp.pl

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu na ul. Zachodniej 2G w ramach czesnego będą prowadzone zajęcia:
- terapeutyczne,
- języka angielskiego i języka hiszpańskiego,
- sensoplastyki,
- zumby,
- kulinarne
- artystyczne,
- naukowe,
- ekologiczne,
- bajkowe.

Dodatkowo w przedszkolu na ul. Zachodniej 2G będzie mieściła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Allegro" gdzie nasze przedszkolaki w przypadku zaleceń poradni będą objęte opieką specjalistów.

DNI OTWARTE

Już 19 marca w godzinach 900 – 1300 zapraszamy na dni otwarte do Przedszkola

 „Tęczowy Promyk” na ul. Kujawską 53/1

 

w programie bezpłatne zajęcia dla dzieci i rodziców:

- sensoplastyka,

- warsztaty ruchu rozwijającego W. Sherborne,

- mała siłownia dla dzieci,

- malowanie twarzy, bańki mydlane i inne atrakcje,

- punkt informacyjno-rekrutacyjny oddziału przedszkola Tęczowy Promyk przy ul. Zachodniej 2G na osiedlu Nowe Miasto

 

Zapisy na dni otwarte w siedzibie Fundacji Polska Edukacja im.

KEN przy ul. Cieszyńskiej 3A lok. 302 lub

pod nr. tel. 793 303 940

Bieżące informacje o nas na FB, stronie www.teczowy-promyk.pl oraz www.fundacjapolskaedukacja.pl

W trosce o Państwa komfort poszerzamy działalność otwierając przedszkola i gabinety Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro w nowych lokalizacjach. Obecnie otwieramy nowy oddział Przedszkola „Tęczowy Promyk” przy ul. Zachodniej 2G a wraz z nim nowe gabinety terapeutyczne naszej poradni, dzięki temu przedszkolaki posiadające opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania będą mogły korzystać z terapii w trakcie pobytu w przedszkolu J

 

Serdecznie zapraszamy!

Bardzo dobra wiadomość dla rodziców obecnych i przyszłych przedszkolaków !

 

Na ul. Zachodniej 2G w Białymstoku (osiedle Nowe Miasto) otwieramy nowy oddział naszego Przedszkola „Tęczowy Promyk”.  

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 już trwa.

 Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat!

 

Zapisy w siedzibie Fundacji, przy ul. Cieszyńskiej 3A, lok 302.

 

Szczegóły w zakładce Przedszkola/Zachodnia.

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Cieszyńska 3A pok. 301

15-371 Białystok

 

Telefon: 607 503 423

E-mail: fundacja_pe@wp.pl

 

Skorzystaj również z formularza kontaktowego.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej